Stichting Vrienden Van De Samaritaan

De stichting Vrienden Van heeft als doel het financieel (dan wel anderszins) ondersteunen van projecten en/of werkzaamheden van of ten behoeve van stichting De Samaritaan – wonen en zorg.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

dhr. J. ten Klooster, wnd voorzitter
mw. A. Groeneveld, secretaris
dhr. R. Kramer, penningmeester
dhr. C. van den Brink, alg. adjunct

Het rekeningnummer van de stichting Vrienden Van de Samaritaan is: NL 48 RABO 0194 3593 52

© 2019 De Samaritaan | Probleem melden